• SUANPAN MENTAL ARİTMETİC SİSTEMİ
  M.Ö. 2400 yıllarında Çin’de geliştirilen SuanPan (Abaküs); Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılır. SuanPan (Abaküs)’te amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. İlköğretim sınıflarında matematik dersine yardımcı olması...
 • SuanPan Mental Aritmetik Programı
  SuanPan Mental Aritmetik; Abaküsün yanı sıra Multimedya tabanlı Online öğrenme yardımıyla çocukların temel matematik işlemlerini (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme) kağıt-kalem kullanmadan zihinden işlem yapmasına imkan tanıyan bir zihinsel gelişim ve değişim...
 • SUANPAN’IN ARTILARI
  SUANPAN Mental Aritmetiğin artıları Türk eğitim sistemine uygun zengin materyal Dikkat –konsantrasyon ve etkinlik kitapları  Drama el kitapları (Sınıf içi etkinlik kitapları) Eğitimsel Videolar Tüm dokümanların içerisinde olduğu Tablet pc...
 • Medya
  Fotoğraflar...


Suanpan Mental Aritmetik; Çocukların sağ ve sol loblarını Abaküs yardımıyla geliştirip, Zihinsel aktivasyonlarını, Dikkat – Konsantrasyonlarını ve matematiksel işlembecerilerini artıran bir zihinsel gelişim ve değişim programıdır. SuanPan Mental Aritmetik; Abaküsün yanı sıra Multimedya tabanlı Online öğrenme yardımıyla çocukların temel matematik işlemlerini (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme) kağıt-kalem kullanmadan zihinden işlem yapmasına imkan tanıyan bir zihinsel gelişim ve değişim programıdır.